Tygerberg – Groepsgebiedwet in Noordelike Voorstede

1955 – Twaalf Gebiede vir Nie-Blankes

Die Wes-Kaapse Komitee van die Groepsgebiederaad het 12 nie-blanke groepsgebiede geadverteer en verhoor.  Die terrein is wes van DF Malan Lughawe, oos van die spoorlyn na die Kaapse Vlaktes en suid van die spoorlyn na Bellville. (Die Burger, 25 November 1955)

ACD Systems Digital Imaging

Die reuse-woonbuurt vir nie-blankes. (Die Burger, 25 November 1955)

Die Groepsgebiedwet van 1950 (later Wet 36 van 1966) het gestipuleer dat mense van verskillende rassegroepe in aparte woongebiede moet bly en dat natuurlike versperrings, soos riviere, of mensgemaakte versperrings, soos snelweë of spoorweë, die groepe moet skei.
(Reëlings vir afbakening van Groepgebiede in Parow is uitvoerbaar, Die Burger, 11 Mei 1955)


Tiervlei Suggested as Parow’s Coloured Group Area

As there are no natural boundaries between Whites and Coloureds, it was decided that the Railway line would serve best as the dividing line between White and Coloured groups in the Northern Suburbs.
(The Cape Argus, 12 May 1955)


Bellville to seek early curfew

The Bellville Town Council altered the general curfew for Blacks in White areas to 9pm or 10pm in all Northern Suburbs, as it was said to be dangerous for Natives to be out on the streets in European neighbourhoods till 11pm.
(The Cape Times, 28 July 1956)

100_4619

This map reflects all the group areas that were proclaimed yesterday and their approximate boundaries. These are for areas stretching from Woodstock to Kuils River. (The Cape Times, 1 February 1958)


Bellville-South Proclaimed a Coloured Zone

Oakdale will almost certainly be proclaimed a European area. This would mean that there would be no non-Europeans in Bellville. With Oakdale being declared European, the 140-odd Coloured families who had been living there up till now will have to move to Bellville-South. The 300 European families living in Bellville-South will also have to move out of the area.
(The Cape Times, 1 February 1958)


Coloureds told now is the time to act

The principal of the Battswood Training College had the following to say on the issue: “The Coloured people started in South Africa just nine months after Van Riebeeck arrived here. A Hollander planted the seed of my people here, and I am not going to let another Hollander uproot us.” (Wild applause.)
Mr. JCA Daniels, secretary of the Convention, said that it is an absolute disgrace that irresponsible, uneducated White ducktails from Parow were allowed to vote. (The Cape Times, 22 April 1961)


400 Coloured Families on the Move

A whole community now has to uplift their roots as a result of the Group Areas Act. Most of them do not have too many problems with the move. One member of the community, who had been living in the area for an unprecedented 31 years, said: “We have been very happy and secure living here among the Whites.” (The Cape Argus, 11 May 1962)


Verwydering van Bantoes moet Obsessie wees

Daar is ten minste twee stadsrade in die gebied wat nie meer Bantoewerkers in diens neem nie en die toestroming van Bantoes is stopgesit, tog het die getal Bantoewerkers in die Skiereiland in die afgelope jaar van 35 500 tot 38 000 gestyg. (Vandag is die getal meer as 1.5 miljoen, in en rondom Kaapstad).
(Die Burger, 3 February 1964).

loading-sa-transport-services-whites-only-signs-at-cape-town-station

En 30 jaar later, in 1994, word al die “NET BLANKES/WHITES ONLY-borde” verwyder. (Foto: digitalcollections.lib.uct.ac.za)