Tygerberg – Geskiedenis van Plase in Noordelike Voorstede

1652 – Weglopers toe eerste blankes in noordelike voorstede

Op 25 September 1652 het Jan van Riebeeck verneem dat vier kompanjiedienaars, Jan Blanx, Jan van Leijen, Willem Huitjens en Gerrit Dirckssen, weggeloop het. Die rede hiervoor was ontevredenheid oor die aanhoudende en moeilike werk aan die fort en die swak gehalte van die kos.
Hulle was die eerstes uit Van Riebeeck se geselskap wat dit gewaag het om die veiligheid van die fort te verlaat om die ylbegroeide, onherbergsame, feitlik boomlose sandvlakte aan die oostekant van Tafelberg aan te durf.
Van Riebeeck was bang dat ander ook sou dros en het toe ‘n beloning van 50 gulden uitgeloof aan enigiemand wat inligting oor die drosters kon verstrek.
Hulle wou blykbaar probeer om hul vaderland oor land te bereik! Hulle wou te voet tot by Mosambiek vlug en vandaar per skip terug na Nederland vaar. Die berge wat hulle op hul pad teëgekom het, het egter verhoed dat hulle verder as 24 myl (38 km) na die ooste kon vorder. Hulle het waarskynlik net tot by die Hottentots-Hollandberge gevorder. (As hulle maar net geweet het hoe ver Mosambiek is!)
Volgens Jan Blanx, die leier van die drosters, se joernaal, het hulle op die eerste dag reeds twee renosters raakgeloop wat hulle bestorm het om hulle te “vernielen, maer God bewaarde ons”. Hul beproewinge het nie dáár geëindig nie. Nadat hul hond ernstig in ‘n onderonsie met ‘n ystervark beseer is, en die twee renosters hul boonop weggejaag het van die stroompie waar hulle wou oornag, het hulle besluit om liewer kuslangs te stap en tussen die duine te slaap.
Hulle het ná slegs ses dae besluit om liewer om te draai en terug te keer na die Fort waar hulle op genadige straf op hul dade gehoop het. So, agt dae later, op
3 Oktober 1652, het die drosters vrywillig teruggekeer.

(Uit ‘n tesis deur Adinda L. Vermaak, “Die Geskiedenis van Kuilsrivier, 1652 – 1905”)

(more…)

Continue Reading Tygerberg – Geskiedenis van Plase in Noordelike Voorstede

Tygerberg – Spoorlyne van die Noordelike Voorstede

1862 – “Sondag-trein was van die Duiwel!”

www-colourbox

In 1862 is ‘n treinspoor van die Kaap na Wellington gebou.
Voor die koms van die treinspoor het mense in die Kaap selde die stoep verlaat, maar nou kon almal trein ry. En watter dag beter as ‘n Sondag?
Ds. Van der Lingen, leraar van die Paarl, het die treinryery as ‘n ontsettende bedreiging vir die rusdag beskou. Om dié rede het hy ‘n groot boikot-aksie teen die treindiens begin.
Gemeentelede van, onder andere, Stellenbosch, is gevra om te bid vir die afskaffing van die Sondag-treine.
Saam met hul leraar het baie Paarliete geglo treine is werktuie van die Anti-Christus en het selfs die lokomotief “de duivels kruijwagen” genoem!
Daar word selfs beweer dat Van der Lingen gesê het dat diegene wat treinry, al is dit net op weeksdae, reeds die teken van die dier op hul voorkop dra.
Al het hy die trein ‘n instrument van die duiwel en die gruwel van die eeu genoem, het hy wel self later trein gery.
(Die Burger Paarl 30, 7 Maart 1987, foto van Colourbox.com)

(more…)

Continue Reading Tygerberg – Spoorlyne van die Noordelike Voorstede

Durbanville-geskiedenis & Interessante Berigte

Durbanville – dorp van die ossewa

img_0717

Aan die einde van die agtiende eeu, toe die belangrikste roetes aangelê is, het dié roetes via ‘n fontein geloop wat die gebied se beste waterbron was. Durbanville het rondom dié fontein ontstaan, wat selfs in die droogste somermaande, daagliks duisende gellings soet water gelewer het. Die hedendaagse middedorp is die plek waar die dorpie oorspronklik geleë is.
Geen boerderygrond is rondom die fontein toegeken nie, aangesien hierdie gebied in die eerste 40 jaar van nedersetting aan die Kaap vir openbare gebruik opsy gesit is.
(“Die Tygerberg”-boek deur N.M. du Plessis, 1998, Tafelberg-uitgewers)

Foto: Die Onze Molen-meul het reeds in 1840 die plaaslike mense se koring begin maal tot vroeg in die 20ste eeu.

(more…)

Continue Reading Durbanville-geskiedenis & Interessante Berigte

Die Jan van Riebeeck-fees – 1952

Die Jan van Riebeeck-fees, die 300-jarige herdenking van die landing aan die Kaap van Jan van Riebeeck, was een van die drie grootste feeste in Suid-Afrika ooit en het in…

Continue Reading Die Jan van Riebeeck-fees – 1952

Goodwood – Showgrounds/Skougronde

1954 – The Cape’s First Show at Goodwood

100_4594

Here you can see some of the open-air industrial exhibits and commercial stalls, as viewed from the grandstand. The tractor bus used by visitors to comfortably view the whole of the vast grounds is also visible. (The Cape Times Weekend Magazine, 3 April 1954)

Jets flyover causes mayhem

During the biggest parade of cattle ever witnessed in the Cape Peninsula, four Vampire jet planes screamed low over the arena during an exhibition flight. Many prize beasts almost stampeded and some children burst into tears, fearing the worst. (The Cape Times, 1 April 1954)

(more…)

Continue Reading Goodwood – Showgrounds/Skougronde

Tygerberg – Khayelitsha word deel van Tygerberg se munisipaliteit

Tug of war over Khayelitsha. This was in the year 1995.
The drawing of new municipal boundaries caused a raging political battle around who will take responsibility for Khayelitsha, since the ANC wants the township to be incorporated into a new Tygerberg municipality and the NP is fighting to keep it out.

100_4463

Here are some other proposals changing the boundaries around Khayelitsha and proposals for both the Tygerberg and Eastern municipalities.
(The Argus, 2 May 1995)

(more…)

Continue Reading Tygerberg – Khayelitsha word deel van Tygerberg se munisipaliteit

Tygerberg – Antieke Motors & Motorwedrene, vanaf 1955

1955 – Bellville Super Cops on speedy bikes

100_4356

The entire Bellville traffic police force have received new British police model motorcycles, each equipped with front-wheel sirens. The constables’ machines are valued at £300 each and are capable of incredible speeds exceeding 100 miles per hour. (The Cape Times, 6 July 1955)

(more…)

Continue Reading Tygerberg – Antieke Motors & Motorwedrene, vanaf 1955